HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD
Công ty
Sản phẩm
Bộ ghép định hướng RF
Bộ ghép nối 3dB
Bộ kết hợp hỗn hợp
Bộ chia điện phản ứng
Bộ chia điện Wilkinson
Tải giả RF
Chấm dứt PIM thấp
Bộ suy giảm RF
Bộ suy giảm PIM thấp
Máy cắt RF
Bộ ghép hai hướng
Cáp kiểm tra RF
Bộ cách ly tuần hoàn RF