Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: SGS Audit certificate
  Số: QIP-ASI-189609
  ngày phát hành: 2018-12-28
  Ngày hết hạn: 2030-12-29
 • Trung Quốc HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2015
  Số: 06920Q15465R0S
  ngày phát hành: 2020-12-25
  Ngày hết hạn: 2023-12-24
 • Trung Quốc HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: patents certificates
  Số: many
  ngày phát hành: 2009-12-29
  Ngày hết hạn: 2029-09-29
 • Trung Quốc HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: National Hi-Tech Company Certificate
  Số: GR202034001034
  ngày phát hành: 2020-08-18
  Ngày hết hạn: 2023-12-18
QC Hồ sơ

 

 

 

Một số công cụ kiểm tra độ tin cậy

HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD kiểm soát chất lượng 0

Thử nghiệm phun muối

HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD kiểm soát chất lượng 1

 Kiểm tra Rohs

HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD kiểm soát chất lượng 2

Kiểm tra nhiệt độ thấp và cao