Sắp xếp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2022

September 14, 2022

tin tức mới nhất của công ty về Sắp xếp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2022

 

tin tức mới nhất của công ty về Sắp xếp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2022  0
Ngày lễ quốc khánh: 2022.10.1-2022.10.07

 

Lưu ý: Trong thời gian nghỉ lễ, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: sales@vinncom.com hoặc whatapp:

+ 86 13955166655.