Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD Chứng chỉ
  Standard:SGS Audit certificate
  Number:QIP-ASI-189609
  Issue Date:2018-12-28
  Expiry Date:2030-12-29
 • Trung Quốc HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD Chứng chỉ
  Standard:ISO9001:2015
  Number:06920Q15465R0S
  Issue Date:2020-12-25
  Expiry Date:2023-12-24
 • Trung Quốc HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD Chứng chỉ
  Standard:patents certificates
  Number:many
  Issue Date:2009-12-29
  Expiry Date:2029-09-29
 • Trung Quốc HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD Chứng chỉ
  Standard:National Hi-Tech Company Certificate
  Number:GR202034001034
  Issue Date:2020-08-18
  Expiry Date:2023-12-18
QC Hồ sơ

 

 

 

Một số công cụ kiểm tra độ tin cậy

HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD kiểm soát chất lượng 0

Thử nghiệm phun muối

HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD kiểm soát chất lượng 1

 Kiểm tra Rohs

HeFei Vinncom Science And Technology Co.,LTD kiểm soát chất lượng 2

Kiểm tra nhiệt độ thấp và cao